મેટ્રીમોનિયલ સેવા
Home મેટ્રીમોનિયલ સેવા

પોતાના સંતાનો માટે યોગ્ય જીવનસાથી શોધવો તે વાસ્તવમાં માતા-પિતા માટે ગહન ચિંતાનો વિષય હોય છે. લગ્ન ફક્ત બે વ્યક્તિઓનો નહિ પરંતુ બે પરિવારોનો સંબંધ જોડે છે. એટલે જ આ અતિ મહત્વના નિર્ણયમાં યુવાન દીકરા – દીકરીઓના પરિવારોને મદદરૂપ થવા માટે વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા ખાસ મેટ્રીમોનીયલ સેવા પૂરી પાડવામાં આવનાર છે જેમાં સમાજના યુવક-યુવતીઓ માટે યોગ્ય જીવનસાથીની પસંદગી સરળ બનાવવા માટે ઓનલાઈન તેમજ ઓફલાઇન મેટ્રીમોનીયલ સેવાઓ તેમજ સમૂહલગ્નોનું આયોજન કરવામાં આવશે. વિશેષતઃ દીકરીઓ માટે વિના મૂલ્યે રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે અને તેઓને યોગ્ય જીવનસાથીની પસંદગી માટે સહાય કરવામાં આવશે.

નોંધણી કરો

દૈનિક અપડેટ્સ મેળવો